Hoppa till innehåll

Avanzas rörelseresultat överträffar förväntningarna!

Avanzas rörelseresultat överträffar förväntningarna!

Avanza Bank har glädjen att meddela att de har överträffat sina förväntningar under det fjärde kvartalet när det gäller rörelseresultat och totala intäkter. De totala intäkterna uppgick till 847 miljoner kronor (824), vilket är betydligt högre än Modular Finance analytikerkonsensusprognoser på 828 miljoner kronor, samtidigt som styrelsen har föreslagit en lägre utdelning än väntat.

Vårt räntenetto för detta kvartal nådde rekordhöga 369 miljoner kronor, vilket är högre än förväntade 338 miljoner kronor på grund av högre marknadsräntor. Tyvärr rasade vårt mäklar- och valutakursnetto eftersom handelsaktiviteten minskade, precis som våra fondprovisioner. När det gäller kostnader spenderade vi mindre än väntat med endast 273 miljoner kronor (jämfört med analytikernas konsensus på 297 kronor). Detta är en imponerande bedrift som visar hur välskött vårt företag är!

Kostnaderna för räkenskapsåret 2021 uppgick till 1 031 miljoner kronor, vilket var lägre än det ursprungliga prognostiserade intervallet på mellan 1 050 och 1 070 miljoner kronor. De maximala kostnaderna för 2023 beräknas uppgå till cirka 1 160 miljoner kronor.

Rörelseresultatet var högre än väntat och uppgick till totalt 573 miljoner (571), jämfört med ett förväntat belopp på 531 miljoner. Dessutom överträffade nettovinsten också förväntningarna med 494 miljoner (483) som vunnits i stället för 449 som ursprungligen beräknades.

Avanza rapporterade ett fantastiskt resultat som överträffade förväntningarna trots den dämpade kundaktiviteten under dessa svåra tider. Detta var deras näst högsta resultat någonsin! Nettoränteintäkterna ökade tack vare högre marknadsräntor och de fastställde ett kostnadstak för 2023 som skulle ha varit lägre om det inte hade varit för den försvagade kronan och inflationen. VD Rikard Josefson kommenterade hur nöjd han var med resultatet: ”Utan en försvagad krona och inflation skulle detta tak vara lägre.” Bolaget sänkte sin utdelning från 9,20 kronor till 7,50 kronor – högre än väntat 7,33 kronor

Vår personalplan för 2022 är fortfarande intakt, och under det kommande året 2023 har vi inga planer på att anställa ytterligare personal.

Avanza, MkrQ4-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2021Förändring
Intäkter8478282,3%8242,8%
Räntenetto3693389,2%82350,0%
Rörelsekostnader-273-297-253
Rörelseresultat5735317,9%5710,4%
Nettoresultat49444910,0%4832,3%
Utdelning per aktie, kronor7,507,332,3%9,2

1 kommentar till “Avanzas rörelseresultat överträffar förväntningarna!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *