Hoppa till innehåll

Bästa fonderna 2023 🥇

Om du är nybörjare när det gäller fondsparande är det bra att undersöka vilka fondalternativ andra svenska privatsparare väljer och hämta inspiration därifrån.

Gör ändå alltid din egen riskanalys och välj fonder som passar dina sparönskemål, mål och tidsramar – men lite inspiration skadar inte!

Mest populära fonder hos Avanza – Topp 10

Letar du efter de populäraste fonderna att spara i, oavsett kategori? Med Avanza och Nordnet är det enklare än någonsin. Allt du behöver göra är att sortera efter antal ägare på deras respektive fondlista. Efter att ha gjort detta fann vi att de 6 främsta är följande:

bästa fonderna
 • Avanza Zero
 • Spiltan Aktiefond Investmentbolag
 • Avanza Global
 • Swedbank Robur Ny Teknik A
 • Länsförsäkringar Global Indexnära
 • TIN Ny Teknik A
 • Avanza World Tech by TIN
 • SPP Aktiefond USA
 • SPP Global Plus A
 • Swedbank Robur Access Asien A

Definiera dina mål - vad vill du uppnå med din investeringsportfölj?

Att sätta upp mål för din investeringsportfölj är en viktig del av processen, eftersom det hjälper dig att bygga upp en plan för att uppnå dessa mål. När du definierar dina mål ska du fundera på vad som är viktigast och varför – tänk på kortsiktiga vinster som att få en klumpsumma att växa eller långsiktigt sparande inför pensionen samt hur mycket risk du är bekväm med att ta och när du kan tänkas behöva pengarna.

Det är också viktigt att bedöma din övergripande finansiella ställning, t.ex. framtida behov av kassaflöden, och ha realistiska förväntningar på potentiell avkastning. Om du tar hänsyn till dessa och andra faktorer på ett genomtänkt sätt kan du bygga upp en investeringsportfölj som återspeglar din unika syn och samtidigt hjälper dig att uppnå de mål som är viktiga för dig.

köpa aktier

Tänk på din risktolerans - hur mycket volatilitet tål du på marknaderna?

Risktolerans är ett viktigt begrepp att förstå för alla investerare, eftersom det avgör hur mycket volatilitet du kan hantera. Olika faktorer som påverkar din risktolerans är bland annat din ålder och ditt skede i livet, din finansiella situation och dina mål, potentiella resurser, tidsplan för investeringar, personlighetstyp och inställning till förluster eller vinster. Det är viktigt att regelbundet inventera dessa olika faktorer, så att dina investeringsbeslut återspeglar din risktoleransnivå på marknaderna. Genom att göra detta kan du se till att du fattar beslut som är väl anpassade till dina behov och din ekonomiska situation.

Titta på de avgifter som fonden tar ut - högre avgifter kan äta upp din avkastning med tiden

När du investerar är det viktigt att titta noga på de avgifter som varje fond tar ut. Även om högre avgifter kan verka obetydliga på kort sikt kan de verkligen adderas med tiden och äta upp din avkastning. Dessutom bör man också ta hänsyn till eventuella kostnader som inte uttryckligen anges, eftersom även dessa kommer att minska dina vinster. Det är värt att ta sig tid att jämföra de avgifter som tas ut av olika fonder så att du kan försäkra dig om att du får mest valuta för pengarna när det gäller dina investeringar.

köpa aktier

Undersök fondens resultathistorik - har den överträffat sitt jämförelseindex över tid?

Genom att undersöka fondens resultathistorik kan investerare få en förståelse för fondens verkliga styrka. För att mäta om en fond har överträffat sitt jämförelseindex över tid analyserar handlare och investerare den faktiska avkastningen jämfört med fondens jämförelseindex. Om fondens avkastning har överträffat sitt jämförelseindex är det troligt att den har klarat sig bra jämfört med andra investeringar. Det är viktigt att enskilda personer kontinuerligt övervakar sina investeringars avkastning för att se till att den uppfyller deras förväntningar och ger en solid avkastning över tid.

Undersök fondens tillgångsallokering och sektorviktningar - är den väl diversifierad över olika tillgångsklasser och branscher?

Att undersöka en fonds tillgångsfördelning och sektorviktning är ett viktigt steg för att avgöra om fonden är ett lämpligt alternativ. Genom att titta på de olika tillgångsklasserna och sektorerna kan investerare få en värdefull inblick i hur fonden kommer att prestera och vilken typ av avkastning de kan förvänta sig. Det är också viktigt att ta hänsyn till hur väl fonden har diversifierat sina innehav – både inom enskilda tillgångsklasser och mellan olika sektorer. Detta bidrar till att de kan försäkra sig om att deras investeringar förblir skyddade mot drastiska förändringar i marknadsvärdet. En fond med en diversifierad portfölj av tillgångar ger trygghet i att ingen enskild sektor eller klass kan orsaka onödig skada på den totala portföljens resultat.

Granska fondförvaltarens erfarenhet och meriter - har han eller hon goda erfarenheter av att välja vinnande investeringar över tid?

Det är viktigt att du granskar erfarenheten och resultaten för varje fondförvaltare som du överväger att investera innan du investerar. Leta efter en förvaltare som har djup kunskap om sin marknad och en bevisad förmåga att välja vinnande investeringar med en stark resultathistorik.

En bra förvaltare bör visa förmåga att framgångsrikt navigera de risker som är förknippade med investeringar och visa konsekventa resultat över tid trots marknader som kan vara oförutsägbara. Om de har varit i branschen tillräckligt länge för att kunna visa upp en stadig resultatlista år efter år är detta ett särskilt gott tecken på att de är ett pålitligt val för din investeringsportfölj.

Bestäm vad du vill investera i

Investeringar kan vara ett bra sätt att öka din ekonomiska trygghet på lång sikt. För att få ut så mycket som möjligt av dina investeringar är det viktigt att du tar dig tid att bestämma vilken typ av ränta du vill investera i. Från aktier och obligationer till gemensamma fonder och till och med investeringar i fastigheter; det finns många alternativ så att du kan välja en investeringsportfölj som passar dina behov.

Att ta hänsyn till faktorer som risknivå, potentiell avkastning och aktuella marknadsförhållanden kan hjälpa dig att vägleda ditt beslutsfattande när du väljer vilken typ av investeringar som är bäst för dig. Med grundlig forskning och noggrann eftertanke kan de beslut du fattar i dag skörda frukter under många år framöver.

köpa aktier

Överväga dina investeringsmål

Investeringar kan vara ett utmärkt sätt att nå dina finansiella mål.

Nyckeln till framgångsrika investeringar är att förstå vilka dina mål är och hur du planerar att uppnå dem. Innan du investerar bör du sätta upp tydliga mål för dig själv och ta hänsyn till faktorer som hur stor risk du är villig att ta och hur lång din investeringshorisont är.

Utforska dessutom de olika typerna av investeringar som finns tillgängliga och gör din forskning om alla produkter eller tjänster som tilltalar dig. Med rätt investeringsstrategi kan du sätta dig själv på väg mot att nå dina mål snabbare än du någonsin trodde var möjligt.

Undersök din risktolerans

Att känna till din risktolerans är en viktig del av hanteringen av din ekonomi. Innan du fattar några större investeringsbeslut är det viktigt att du funderar på hur stor risk du är bekväm med och hur mycket pengar du har råd att förlora.

Gör lite forskning för att få en bättre förståelse för de typer av investeringar som finns tillgängliga, så att du kan fatta välinformerade beslut som är i linje med dina individuella behov. Ha samtal med finansiella experter och se till att ställa frågor om något är oklart.

Att utvärdera din risktolerans behöver inte vara överväldigande; att helt enkelt vara vaksam och göra din due diligence kommer att räcka långt för att säkerställa framgång för din ekonomiska framtid.

köpa aktier

Gör din forskning

Det är viktigt att samla in korrekt och tillförlitlig information för att kunna fatta välgrundade beslut och garantera ett tillfredsställande resultat.

Även om det kan vara frestande att rusa fram med en spännande idé kan det spara mycket frustration senare om du tar dig tid att göra din research i förväg. Genom att undersöka relevanta ämnen kan du avslöja perspektiv och fakta som hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut. Det kan kräva lite extra ansträngning i början att få din forskning gjord, men i det långa loppet kommer resultaten att vara värda det.

Välj rätt fond för dig

Med rätt planering och forskning är det möjligt att hitta rätt investeringsfond för dig. Det är viktigt att undersöka varje fond noggrant och förstå hur de fungerar, inklusive deras avgifter och avkastning på investeringar. Genom att göra detta kan du få hjälp att fatta det bästa beslutet för dina personliga behov och finansiella mål.

Dessutom är det alltid en bra idé att prata med branschfolk för att fullt ut förstå fördelarna och nackdelarna med varje produkt eller tjänst. Med tid, ansträngning och engagemang för processen att hitta rätt fond kommer du att vara på god väg att nå ekonomisk framgång genom ansvarsfulla investeringar.

Se över din investering med jämna mellanrum

Att regelbundet se över dina investeringar är en viktig faktor för att se till att dina surt förvärvade pengar fungerar för dig. Genom att hålla koll på fluktuationer i aktiekurser, marknadsförhållanden och andra finansiella indikatorer kan du fatta välgrundade beslut om dina investeringar. Genom att göra detta med jämna mellanrum kan du förbli proaktiv när det gäller att skydda och öka dina pengar.

Att veta var marknaden står idag och hur den har förändrats under vissa tidsperioder kan ge dig insikter om de bästa dragen för framtiden. Att utvärdera dina finansiella investeringar regelbundet är en viktig del av en ansvarsfull ekonomisk förvaltning.

Varför spara i bra fonder?

Om du vill se dina pengar växa med tiden är fonder det klokaste och mest kostnadseffektiva investeringsalternativet. De kräver inte bara mindre kunskap, tid och ansträngning än enskilda aktier – utan deras potential att generera avkastning överträffar den som ett konventionellt sparkonto med insättningsskydd har; särskilt mot bakgrund av våra nuvarande historiskt låga räntor som gör att många sparares långsiktiga planer går i stöpet.

Skillnaderna mellan fondsparande och aktiesparande kännetecknas huvudsakligen av tre faktorer: risk, avkastning och exponering.

köpa aktier

När du köper aktier tar du en direkt ägarandel i ett visst företag. Om det valda företaget fungerar effektivt och lönsamt kan din ursprungliga investering ge stor avkastning, men om det vacklar ekonomiskt löper du större risk att förlora pengar än med fonder som erbjuder indirekt exponering mot flera företag. Å andra sidan ger investeringar i värdepappersfonder ett bättre skydd men ger mindre möjligheter till stora vinster på grund av den lägre risknivån jämfört med att äga aktier direkt.

I stället för att själv investera i flera aktier och aktierelaterade värdepapper kan du delegera uppgiften till en fond. En enda fond kan ge tillgång till allt från flera dussin företag hela vägen upp till tusentals om det är en indexfond. Med fonder kan du lita på att erfarna investerare förvaltar dina investeringar åt dig så att varje beslut som fattas är informerat av marknadskunskap och finansiell expertis.

Att investera i en fond ger dig fördelen av större diversifiering och lägre risk jämfört med att enbart investera i aktier. Detta sker dock till priset av en något lägre avkastning i genomsnitt. Medan fonder kan vara lämpliga för nybörjare eller personer utan omfattande kunskaper om aktiemarknaden kan aktiva investerare med viss erfarenhet därför dra nytta av att ta ett mer praktiskt grepp genom att välja enskilda aktier som matchar deras intressen.

Hur vet man vilka fonder man ska välja?

Det finns så många fonder att det kan vara svårt att avgöra vilka fonder som passar dig och dina sparandemål – särskilt om det är helt nytt område. Ändå behöver det inte kännas så skrämmande att investera i fonder! Allas omständigheter skiljer sig åt beroende på individuella behov och investeringsmål, men det finns ändå sätt att göra ett tryggt val som passar bäst för din situation.

När du bestämmer dig för vilka fonder du ska investera i måste du ta hänsyn till en rad olika faktorer, t.ex. dina mål för sparandet och din risktolerans. Om du är ute efter mer omedelbar avkastning med din investering, till exempel inom ett eller två år, är det bäst att välja ett alternativ som innebär mindre risk – kanske en kortsiktig räntefond. Om du å andra sidan har långsiktiga sparplaner, t.ex. pensionsinvesteringar längre fram, kan det ge större avkastning med tiden att välja tillgångar med högre risk.

Ju närmare du kommer att behöva pengarna, desto mindre risk bör du ta.

När det gäller fondförvaltning är diversifiering av största vikt. Riskspridning och undvikande av överdriven exponering på en enskild marknad är de främsta målen för denna praxis – ingen vill ju lägga alla sina ägg i en korg! Genom att ta ett väldiversifierat tillvägagångssätt över flera marknader kan du bidra till att minska risken samtidigt som du optimerar din avkastning över tid.

En balanserad portfölj är viktig för finansiell stabilitet, så det är viktigt att diversifiera dina innehav genom att investera i en mängd olika fonder från olika kategorier som är exponerade mot olika marknader. Att placera alla dina pengar i en typ av fond – t.ex. teknikaktier – kan vara skadligt om sektorn tar en oväntad nedgång och resulterar i stora förluster.

Hur bygger man en bra fondportfölj?

Att bygga en fondportfölj bör anpassas till dina individuella omständigheter och din risktolerans, men det finns flera allmänna riktlinjer som du kan använda när du börjar. Överväg att använda dessa tips när du påbörjar resan att bygga din unika portfölj!

En diversifierad portfölj börjar med att placera majoriteten av ditt kapital i en eller flera globala fonder. Globala fonder är expansiva och ger dig tillgång till en rad olika företag runt om i världen. Du kan välja antingen aktivt förvaltade aktiefonder eller indexfonder, som båda har sina egna fördelar; indexfondernas avgifter tenderar dock att vara betydligt lägre än de från aktivt förvaltade strategier.

Förutom internationella fonder föreslår många experter att man investerar i svenska fonder som i allmänhet fokuserar på små till stora företag i Sverige. Dessa företag förvaltas ofta optimalt och attraktivt för fondförvaltaren samt ger trygghet för dig som investerare. Därför har du två alternativ: antingen investerar du med en vanlig aktiefond som har en extra avgift men erbjuder aktiv förvaltning eller alternativt väljer du en passivt förvaltad indexfond som följer ett viktat marknadsindex för Sverige som är mer ekonomisk i kostnad.

För att bygga en mer diversifierad portfölj och ta på dig ökade men ändå hanterbara risker kan du överväga att investera i branschfonder (t.ex. fonder som specialiserar sig på teknik, råvaror eller läkemedel), småbolagsfonder och fonder för tillväxtmarknader med tonvikt på länder som Indien och Brasilien. Även om dessa inte bör utgöra majoriteten av dina investeringar kan de erbjuda en bra balans när de kombineras med globala och svenskfokuserade alternativ.

För att skapa en framgångsrik fondportfölj bör du tänka diversifiering

Placera fonder med bredare exponering i basen och fonder med smalare exponering i toppen. För att bygga din egen pyramidstruktur kan du ta denna fördelning som exempel:

 • Bas av globalfonder: 50%
 • Sverigefonder: 20%
 • Tillväxtmarknadsfonder: 10-15%
 • Braschfonder: 5-10%

 

Se till att se över din portfölj regelbundet, minst en gång om året. På så sätt kan du undersöka om någon fond eller investeringsdel har ökat i värde så att den ursprungliga fördelningen inte längre är korrekt. Med denna regelbundna bedömning kan du hålla dig uppdaterad och fatta beslut i enlighet med detta för en framgångsrik långsiktig strategi.

köpa aktier

Hur många tillgångar bör ingå i en investeringsportfölj?

Ofta kan nybörjare luras att tro att diversifiering och omfattande exponering innebär att de måste fylla sina portföljer med så många investeringar som möjligt. Detta är inte sant! Att inneha för många fonder, aktier, optioner eller valutor samtidigt innebär en risk för att du förlorar kontrollen över din portfölj och gör den onödigt komplicerad.

För att diversifiera dina investeringsrisker på rätt sätt föreslår experter en portfölj bestående av 5-7 fonder. För att få bästa möjliga spridning och skydd mot potentiella förluster ska du välja dessa fonder från olika kategorier, t.ex. globala, svenska, tillväxtmarknader och sektorsfonder. Fördela kapitalet enligt föreslagna procentsatser för maximal nytta utan att ha ett alltför stort antal innehav i en viss klass eller region. På så sätt kan du få en bred exponering med minimal ansträngning!

Skapa en framgångsrik kurs genom att skapa en investeringsplan som passar dina behov.

Det är alltid klokt att göra upp en investeringsplan innan du börjar med din fond. Detta hjälper dig att fastställa exakt vad du sparar för och varför, samtidigt som du tar itu med följande frågor:

 • Hur lång är min sparhorisont?
 • Hur hög risk är jag villig att ta?
 • Är enbart fonder det bästa alternativet för mig – eller vill jag komplettera med aktier också?
 • Vad har jag för mål med mitt sparande? Exempelvis pensionen, ett husköp eller till barnen.
 • Hur mycket har jag möjlighet att spara?
 • Månadssparande eller engångsinsättning av större belopp?

 

När du tar dig tid att ställa dig dessa frågor får du en mycket tydligare bild av vilka fonder som är värda att söka och hur du bäst fördelar din portfölj. Du behöver inte ha omfattande kunskaper om aktier och ekonomi för att göra smarta fondinvesteringar, men om du känner till dina personliga finansiella mål väl blir det enklare att sätta ihop en portfölj som kan hjälpa dig att nå dessa mål.

köpa aktier

Vilka är de bästa fonderna?

Statistik och topplistor kan göra det enkelt att avgöra vilka fonder som har gett högst avkastning under 3, 5 eller 10 år. Att fastställa exakt vilka fonder som är idealiska för just ditt sparande är dock en helt annan sak.

Ekonomi och sparande är mycket personligt, så de fonder som fungerar bäst för en person kanske inte passar bra för någon annan. Om du planerar att spara långsiktigt, hur ofta du kan bidra och vilka sektorer eller regioner du har förtroende för spelar alla en roll när du väljer rätt fonder. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till hur mycket kapital du för närvarande har att spara.

För att få ut det mesta av dina besparingar är det viktigt att skapa en investeringsplan eller strategi som hjälper dig att välja de fonder som passar dig – och inte bara välja vad alla andra gör.

Även om historisk avkastning kan ge dig en uppfattning om hur bra fondförvaltaren har lyckats och vilken typ av avkastning du kan förvänta dig på marknaden, är det viktigt att komma ihåg att ingenting någonsin är garanterat. Det finns många faktorer som kan påverka dina investeringar och avgöra deras framgång på sikt – fonder är inget undantag! Håll ett öga på relevanta nyheter så att du håller dig uppdaterad om potentiella förändringar eller risker i samband med investeringar.

Till vad passar det att ha ett fondsparande?

Fonder är utmärkta för långsiktiga investeringar och kan användas för att uppnå en mängd olika mål, t.ex. pensionsplanering, sparande för barnbarn eller barns framtida behov, köp av fastigheter i en avlägsen framtid, ta körkort eller till och med göra den där drömresan som du har planerat under årens lopp. Nyckeln är att tänka framåt – med en idealisk tidsram på minst fem år så att det finns tillräckligt med tid för att ackumulera ränta.

Generellt sett gäller att ju längre tid du har på dig att växa, desto större risk kan du ta – även om detta är ett beslut som är unikt för varje person. Om trygghet är viktigare än potentiellt högre avkastning är det alltid möjligt att välja lägre risker även om man sparar under en lång tidsperiod.

Då är det bästa tiden att köpa fonder

För att få maximal avkastning på dina fondinvesteringar måste du köpa när kostnaderna är låga och sälja till ett högre pris. Om alla aktier och fonder verkar vara välmående på marknaden är det inte rekommenderat att köpa då eftersom priserna kan sjunka igen kort därefter; men att vänta för länge kan också minska lönsamheten på grund av långa luckor mellan köpen.

Optimera din inkomstpotential och skydda dig mot marknadens volatilitet genom att investera i en månatlig sparplan. Du kan också strategiskt köpa extra fonder när marknaden är nere för att dra nytta av låga priser och öka din avkastning.

köpa aktier

Vad är etiska fonder?

I takt med att människor blir mer medvetna om arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter väljer de allt oftare att investera i etiska fonder. Sådana fonder, även kända som socialt ansvarsfulla investeringar (SRI-fonder), innebär investeringar som överensstämmer med ett företags etiska värderingar samtidigt som de följer stränga riktlinjer för miljö, sociala och mänskliga rättigheter.

Etiska fonder är det perfekta valet för dem som vill prioritera ett ansvarsfullt sparande och samtidigt undvika att investera i företag eller branscher som de inte håller med om. Dessa investeringsinstrument analyserar och bedömer företag utifrån FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer, och allokerar uteslutande sina resurser till organisationer som uppfyller specifikationer som rör miljöskydd, kränkningar av mänskliga rättigheter, anklagelser om korruption och arbetsförhållanden.

Genom att utvärdera både fördelarna och nackdelarna med en tillgång gör etiska fonder sina val med moralisk integritet.

Förvaltare av etiska fonder tar hänsyn till både positiva och negativa kriterier när de väljer ut tillgångar att investera i eller utesluta.

Positiva kriterier

Organisationer som medvetet strävar efter att främja jämställdhet mellan könen, bättre arbetsmetoder och en hälsosam miljö är berättigade att ingå i fonden. Företag som uppfyller positiva kriterier kan räkna med att ingå i investeringsportföljen.

Negativa kriterier

För att ett företag ska kunna uteslutas som en potentiell investeringsmöjlighet måste det uppfylla vissa negativa kriterier. Detta inkluderar företag som är involverade i etiskt tvivelaktiga branscher som vapenhandel, tobaksproduktion och alkoholdistribution. Förutom att vanliga finansieringsorganisationer har etiska uppföranderegler som fastställts för dem, kräver renodlade etiska fonder att företagen följer dessa riktlinjer striktare än någonsin tidigare.

köpa aktier

Hur investerar man i en etisk fond?

Sparande med etiska fonder fungerar på samma sätt som andra sparplaner. Alla vanliga nätmäklare, banker och PPM-system erbjuder dessa typer av fonder. Förutom aktiefonder har du nu också tillgång till en mängd olika etiska alternativ för räntefonder, hedgefonder och balansfonder!

Innan du väljer en etisk fond är det viktigt att du utvärderar avgifter, risknivå och tidigare resultat – på samma sätt som för andra fonder. För att försäkra dig om att fonden uppfyller dina krav och förväntningar bör du läsa igenom dess faktablad och investeringspolicy noggrant. Dessa dokument ger en bättre förståelse för hur den finansiella tillgången förvaltas.

Fördelar och nackdelar med fondsparande

Fördelar

Fonder är den perfekta vägen för dem som inte har tid eller lust att lära sig mer om aktiemarknaden och dess funktioner. Med fonder kan du undvika den tröttsamma jämförelsen, köpet och försäljningen av värdepapper på regelbunden basis genom att lämna det i kompetenta händer; professionella fondförvaltare och analytiker!

Om du saknar kunskap om aktiemarknaden kan det vara skrämmande att förstå den. Men om du bestämmer dig för att anlita någon annan är ett bättre alternativ för att förvalta dina investeringar, är det viktigt att hitta en pålitlig och skicklig analytiker eller fondförvaltare för att du ska ha något hopp om att nå framgång. Med rätt team ombord som tar hand om saker och ting blir det mycket lättare att investera klokt!

Vill du vara säker på att din investering är värd risken? Genom att undersöka historiska resultat, avkastningskvoten och fondförvaltarens livslängd kan du få värdefulla insikter. Genom att undersöka dessa uppgifter får du en bättre förståelse för hur framgångsrik din valda tillgång kan vara.

Fondsparande är ett av de mest fördelaktiga sätten att spara. Genom att investera pengar i många olika typer av värdepapper och företag skyddar du dig från att lägga alla dina ägg i en och samma korg. Generellt sett äger en fond aktier i 30-60 företag, så eventuella förluster som drabbat bara en organisation kommer att kompenseras av ett annat företags framgång vid samma tidpunkt. Att välja en fondinvestering i stället för aktier kan ge något lägre avkastning, men det minskar också risken i samband med investeringen. Även om ett eller två företag ser stora vinster kan de begränsas av att andra företag presterar dåligt – men generellt sett anser de flesta människor att denna kompromiss är värd att göra.

När ekonomin är stark och företagen blomstrar kan det vara fördelaktigt att investera i aktiefonder. Omvänt, när nedgångar eller turbulens på aktiemarknaden inträffar kan andra typer av fonder med lägre risk som inte är lika beroende av aktiemarknaden visa sig vara mer lämpliga investeringar. Oavsett de ekonomiska förhållandena finns det ett stort antal fondalternativ tillgängliga – vart och ett lämpat för olika scenarier.

För dem som redan är involverade i aktiehandel och köper aktier individuellt ger fonder ytterligare en möjlighet att utöka sina investeringar. Många investerare är tveksamma till att köpa enskilda aktier från tillväxtmarknader i Asien eller Sydamerika, men en fond kan ge dem samma exponering men med större diversifiering och minskad risk.

Gör det enkelt att spara med fonder! Oavsett belopp kan regelbundna insättningar ordnas kostnadsfritt. Ännu bekvämare? Låt allt skötas via autogiro – det är så enkelt som det är.

Nackdelar

Investeringsförvaltare gör det enklare och bekvämare för spararna att förvalta sina medel, men det finns en kostnad förknippad med denna tjänst. Precis som skillnaden mellan aktivt förvaltade aktiefonder (dyrare) och passivt förvaltade indexfonder (billigare) varierar fondavgifterna mellan 0,20-3,50 %, varav förvaltningsavgiften utgör en stor del. Genomsnittet i Sverige ligger runt 1 %. Även om några procentenheter kan kännas obetydliga till en början, kan slutresultatet bli betydande när du sparar under en längre period och låter dina pengar växa!

Fonder är ett utmärkt alternativ för investerare som vill diversifiera sin portfölj, eftersom det finns ett överflöd av olika fonder och kategorier. När du väl har valt din fond tar valmöjligheterna dock slut – du kan inte handplocka enskilda aktier eller obligationer som ingår i just den gemensamma fonden; att investera i den innebär att du köper alla dess komponenter utan undantag.

När du köper egna aktier är det upp till dig att välja vilka företag som lockar dig och vilka som inte gör det. Med fonder blir dock alla värdepapper som ägs av fonden automatiskt dina, vilket kan vara en nackdel om investerare har tagit en etisk ställning mot vissa branscher eller organisationer med tvivelaktiga produkter.

Även om fonder har lägre volatilitet än aktier har de också lägre potentiella vinster. Även om förlusterna kan kompenseras av andra värdepapper i fonden, dämpas liknande stigande aktiekurser på grund av ett större antal investeringar i fonden som potentiellt kan gå nedåt samtidigt.

Även om detta kanske inte är något som en småsparare tänker på är det ändå en viktig punkt som är värd att notera. När du köper vanliga aktier – som är investeringar i ett företag – får du rösträtt vid bolagsstämmor. När du investerar i fonder förlorar du dock din rösträtt, eftersom du som investerare i fonden inte har något direkt aktieinnehav i de företag som ingår i fonden.

När du äger dina egna utdelningsbara aktier betalas utdelningen ut direkt till dig (om företaget väljer att göra det). Med fonder som innehåller utdelningsbara aktier från olika företag går däremot inte dessa vinster direkt i investerarnas fickor. I stället återinvesteras de i sin helhet, vilket leder till att fondens värde ökar med tiden. Med andra ord – även om inga pengar delas ut bland aktieägarna från vinster som görs på grund av utdelningar som erhålls på vissa aktier som innehas av själva fonden; de som har investerat kommer ändå att gynnas indirekt genom ytterligare tillväxt och värdering av sin investering.

Om en fond till stor del består av stora, välkända företag som tenderar att spegla aktiemarknaden som helhet kan det vara klokare för dig att hoppa över den dyra förvaltningsavgiften och direkt köpa aktier i samma företag. Alternativt kan det också visa sig ekonomiskt fördelaktigt att investera i ett investeringsbolag som sedan investerar i samma stora företag. Genom att göra detta val kan du spara pengar samtidigt som du kan utnyttja potentiella vinster från dessa stora enheter.

Ju högre avgift, desto bättre avkastning krävs långsiktigt

Fondens avgifter används för att täcka kostnader som förvaltning av fonden, distribution, köp och försäljning av värdepapper och andra administrativa kostnader. En aktivt förvaltad fond har analytiker och fondförvaltare som försöker skapa en portfölj som ger bättre avkastning än ett index.

Till skillnad från aktivt förvaltade fonder använder passivt förvaltade indexfonder datoralgoritmer för att följa samma marknadsindex utan avsikt att överträffa dem. Som ett resultat av detta har dessa typer av investeringar lägre förvaltningsavgifter på grund av bristen på mänsklig inblandning och tillsyn.

Det är viktigt att notera att ju högre avgiften är, desto svårare är det för fondförvaltaren att ge dig valuta för pengarna. Om en aktivt förvaltad aktiefond har en avgift på 2,50 % måste den därför överträffa indexet med minst detta belopp för att uppnå samma avkastning som en billig indexfond. För att göra så dyra avgifter berättigade och ge värde för investerarnas surt förvärvade pengar måste förvaltarna arbeta mycket hårdare än att bara slå sitt jämförelseindex med 2,5 %.

Du bestämmer själv om du vill investera i dyrare aktiefonder med möjlighet till större vinster eller i billigare indexfonder. En kombination av båda kan vara det bästa alternativet. Även om det kan verka tråkigt visar data att indexfonder slår aktieinvesteringar de flesta gånger – vilket är anledningen till att de är så populära bland investerare! Så räkna inte bort dem ännu; indexering kan ge många fördelar som är värda att utforska ytterligare.

Kom ihåg: Även om skillnaden mellan en avgift på 0,20 % och 1,5 % kan tyckas trivial, kommer den sammansatta effekten efter år av sparande och kapitaltillväxt att ha en enorm inverkan på din totala avkastning. Skillnaden i kostnader mellan dessa två avgifter blir betydande när du räknar in sammansättningen; det är inget att bortse från!

Bästa fonderna i alla kategorier

Bästa fondbolagen

Enter Funds har fått utmärkelsen Best Equity House Award för sin exceptionella svenska aktiva förvaltning och grundläggande analys. Alla Enters aktiefonder fick fyra eller fem stjärnor av Morningstar, vilket är en fantastisk prestation. Kronan på verket för denna utmärkelse var att Enter Sweden Pro-fonden fick toppbetyg av Morningstar! Andra nominerade som Spiltan och AMF kan bara sträva efter att uppnå en utmärkelse som denna som Enter Funds fått.

Grattis till Storebrand som har vunnit den eftertraktade titeln Best Fixed Income House! Ledda av ett team med anmärkningsvärd erfarenhet kan alla deras räntefonder skryta med överlägsna betyg från Morningstar. SPP FRN Företagsobligationsfond A-fonden var en särskilt anmärkningsvärd bidragande orsak till att få denna utmärkelse - och det är inte konstigt att de överglänste andra konkurrenter som Nordea och Catella.

Öhman Fonder har utsetts till årets bästa fondhus totalt sett, tack vare sitt omfattande utbud av aktivt och passivt förvaltade fonder både i Sverige och i världen. Framför allt Öhman Global Equity Fund som leds av Filip Boman och Öhman Räntefond Kompass som leds av Lars Kristian Feste har varit viktiga drivkrafter bakom denna framgång. Andra anmärkningsvärda konkurrenter var Nordea och Storebrand.

Finansiella experter på Morningstar gör det till sitt uppdrag att hitta de mest lönsamma fonderna så att du tryggt kan investera i kvalitet. Nedan finns de bästa fonderna enligt analytikerna på Morningstar!

Morningstar, den globala finansmyndigheten, utvärderar och klassificerar fonder världen över utifrån deras avkastning, risknivåer och hållbarhet. Om en fonds resultat under de senaste tre till tio åren har utvärderats av Morningstar kan den få ett betyg på 1-5 stjärnor beroende på dess genomsnittliga avkastning under dessa perioder. Ju högre betyg (ju fler stjärnor) desto högre avkastning under dessa bestämda tidsperioder.

Det kan vara fördelaktigt att se Morningstar-klassificeringen som en indikation på en fonds framgång, särskilt när det gäller risk kontra belöning, men den bör inte stå ensam när man fattar investeringsbeslut. Du bör göra din due diligence och ta hänsyn till andra faktorer som portföljinnehav, exponeringsnivåer, fokusområden och avgifter innan du investerar i en viss fond.

Morningstars 2021 Fund Awards avslöjade årets bästa fonder, som bestämts av en femårig avkastnings- och riskanalys. Baserat på dessa resultat har sex särskilda fonder i Sverige identifierats som särskilt exemplariska:

Topprankade globalfonder

För att få bästa möjliga exponering mot världens marknader är det inte bara ekonomiskt, utan också bekvämt och enkelt att placera dina besparingar i en global fond. Globala fonder investerar i företag i olika länder och branscher så att du har tillgång till över 20 olika marknader. Denna breda riskspridning säkerställer att din portfölj kan dra nytta av internationella investeringsmöjligheter utan att den belastas för mycket.

Det är viktigt att inse att även om globala fonder är globalt investerade är majoriteten av deras innehav vanligtvis amerikanska aktier. Därför tenderar dessa fonders resultat att vara beroende av både hur väl dollarn presterar och av trenderna på den amerikanska marknaden.

Topp 10 – Bästa globalfonder

 1. MS INVF Global Opportunity A
 2. MS INVF Global Advantage A
 3. Invesco Global Focus Eq A USD Acc
 4. Swedbank Robur Globalfond A
 5. Tellus Globala Investmentbolag
 6. Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms A
 7. SPP Global Solutions
 8. Schroeder ISF Glbl Sust Gr A Acc USD
 9. Allianz Global Equity Insights A EUR
 10. Coeli Global Selektiv R SEK

MS INVF Global Opportunity A har gett en häpnadsväckande avkastning på +184,71 % under de senaste fem åren, vilket gör den till den mest framgångsrika globala fonden som finns tillgänglig idag.

köpa aktier

Bubblare: Populära billiga globalfonder

Trots att dessa internationella investeringar har varit mycket framgångsrika under de senaste åren är avgifterna höga. Om du kan få en positiv avkastning på din investering trots de tillhörande kostnaderna finns det ingen anledning till oro, men om du vill investera globalt utan att bryta banken – samtidigt som du fortfarande får fantastiska resultat – är här några av Avanzas användares favoritfonder till överkomliga priser:

 • Avanza Global
 • SPP Global Plus A
 • SPP Global Aktiefond A
 • AMF Global Aktiefond
 • Danske Invest Global Index SA
 • DNB Global Indeks A
köpa aktier

Bästa indexfonder

Indexfonder är en bra grund för din portfölj, eftersom deras datadrivna algoritmer nära avspeglar marknadsindexens resultat med minimal ansträngning och till mycket lägre kostnader jämfört med aktivt förvaltade aktiefonder. Med indexfonder kan du optimera kostnaderna samtidigt som du drar nytta av säkra investeringar som följer specifika marknaders rörelser!

För dem som vill säkra sin ekonomiska framtid är indexfonder ett utmärkt alternativ. De har en imponerande historik när det gäller att ge framgångsrika investeringar på lång sikt och erbjuder utmärkt riskspridning med minimala avgifter när de används för månatliga sparplaner.

Topp 10 – Bästa indexfonder

 1. Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK
 2. SPP Aktiefond USA
 3. Swedbank Robur Access USA
 4. SEB Håll USA Indexnära D USD – Lux utd
 5. Länsförsäkringar USA Indexnära
 6. DNB USA Indeks A
 7. Öhman Etisk Emerging Markets A
 8. Öhman Etisk Index USA A
 9. Skandia Nordamerika Exponering
 10. Swedbank Robur Access Asien A

Om du letar efter en förstklassig indexfond som ger högre avkastning än övriga fonder på lång sikt är Handelsbanken USA Ind Trit A1 SEK ditt bästa val. Den här investeringen har haft en imponerande uppgång på +109,08 % under de senaste fem åren!

Bästa Asienfonder

Spetsa upp din sparportfölj med exponering mot världens snabbast växande ekonomier i Asien! I denna region finns fyra av de fem största tillväxtmarknaderna, däribland Indien – vars befolkningstillväxt har överträffat andra länder. Dessutom blir deras medelklass allt mer välbärgad och konsumtionsinriktad. När det gäller investeringsmöjligheter i Asienfonder finns det gott om alternativ som utesluter företag från Japan eftersom dessa redan kan hittas inom globala fonder; men om du vill ha en ren asiatisk fondupplevelse så erbjuder Australien också bra alternativ för kunniga investerare.

Topp 10 – Bästa Asienfonder

 1. Barings Asia Growth ClassA USD Inc
 2. Swedbank Robur Asienfond
 3. Nordea Asian Stars A SEK
 4. UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD P Acc
 5. Skandia Asien
 6. Handelsbanken Asien Tema (A1 SEK)
 7. Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-EUR
 8. Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD
 9. C WorldWide Asia 1A
 10. JPM Asia Pacific Equity A (dist) USD

Med en imponerande avkastning på 108,41 % under de senaste fem åren är Barings Asia Growth ClassA USD Inc utan tvekan den främsta asiatiska investeringsfonden som finns tillgänglig idag.

köpa aktier
Barings Asia Growth ClassA USD Inc

Även om denna fond är något dyr, har dess resultat under de senaste åren varit fantastiskt bra. Den ger investerare exponering mot 46 % kinesiska företag samt marknaderna i Taiwan, Thailand, Malaysia, Filippinerna och Sydkorea. Portföljen investerar huvudsakligen i teknologiaktier med en majoritet av aktierna placerade på Alibaba Group Holding Ltd, Tencent Holdings Ltd, Taiwan Semiconductor Manufac och Samsung Electronics Co Ltd.

Utveckling 5 år: +108,41%

Avgift: 3,23% (förvaltningsavgift 1,25%)

Morningstar rating: 4/5

Swedbank Robur Asienfond

Investera i denna kostnadseffektiva, aktivt förvaltade aktiefond för maximal exponering mot Kina och flera andra asiatiska länder som Indien och Bangladesh. De fyra största innehaven är desamma som i Barings winners’fond, med teknik, cykliska konsumentvaror, finans och kommunikation som främsta investeringssektorer.

Utveckling 5 år: +107,23%

Avgift: 1,68% (förvaltningsavgift 1,42%)

Morningstar rating: 4/5

Pictet-Asian Equities ex Japan R USD

Denna Asienfond, med koncentrerade investeringar i Kina, Taiwan, Indien och Hongkong – men utan den japanska marknaden – stöds av sina stora innehav i teknik-, finans- och konsumtionssektorerna.

Utveckling 5 år: +93,89%

Avgift: 2,53% (förvaltningsavgift 2,00%)

Morningstar rating: 3/5

Nordea Asian Stars A SEK

Morningstar ger Nordea Asian Stars A SEK ett femstjärnigt betyg och dess utveckling har varit anmärkningsvärt imponerande de senaste åren. Fonden investerar främst i Asien, men kan även överväga icke-asiatiska företag med sin huvudsakliga verksamhet baserad i regionen. Vanligtvis innehåller fonden cirka 60 olika företag vid varje given tidpunkt, men detta antal är inte fastslaget i sten och kan fluktuera efter behov.

Utveckling 5 år: +106,84%

Avgift: 1,90% (förvaltningsavgift 1,60%)

Morningstar rating: 5/5

UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD P Acc

Vår aktiefond erbjuder en portfölj av stora företag i Asien (utom Japan) som är verksamma inom teknik, finans, konsumentvaror och kommunikation. Våra främsta innehav är Alibaba Group Holding Ltd från Kina, Tencent Holdings Ltd också från Kina och Samsung Electronics Co Ltd som ligger i Sydkorea. Vi har över 50 % exponering mot kinesiska investeringar vilket ger dig tillgång till stark möjlig avkastning på din investering!

Utveckling 5 år: +104,07%

Avgift: 2,43% (förvaltningsavgift 1,63%)

Morningstar rating: 4/5

Skandia Asien

Skandia Asia är ett utmärkt sätt att investera i den asiatiska marknaden utan att behöva oroa sig för kontroversiella produkter och företag som inte arbetar för ett positivt klimatarbete. Denna fond investerar huvudsakligen sina resurser i teknik-, konsument- och kommunikationssektorerna, så du kan vara säker på att dina pengar går till framgångsrika företag som Alibaba, Tencent, Samsung och Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd., som alla har visat imponerande resultat över tid. Dessutom kommer detta alternativ med medelstora avgifter som gör det både ekonomiskt och lönsamt!

Utveckling 5 år: +95,84%

Avgift: 2,03% (förvaltningsavgift 1,65%)

Morningstar rating: 4/5

Handelsbanken Asien Tema (A1 SEK)

Denna expansiva fond är främst exponerad mot asiatiska länder som Kina, Taiwan, Hongkong, Sydkorea och Indien. Den investerar också i företag från Nya Zeeland och Australien. Dess nyckelsektorer är finanssektorn, kommunikationsteknik och cykliska konsumentvaror; de mest framträdande positionerna är Alibaba Group Holding Ltd, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd och Tencent Holdings Ltd.

Utveckling 5 år: +98,50%

Avgift: 1,73% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 4/5

Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-EUR

Denna aktivt förvaltade aktiefond har uppnått överlägsna resultat under de senaste åren och investerar inte mindre än 70 % av sina totala nettotillgångar i företag som är noterade i Asien-Stillahavsregionen. De största innehaven inkluderar Taiwan Semiconductor Manufacturer, Franco-Nevada Corp och Techtronic Industries – pålitliga investeringar som ger dig sinnesro för en lönsam framtid!

Utveckling 5 år: +116,89%

Avgift: 1,52% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 5/5

C WorldWide Asia 1A

Denna aktiefond förvaltas aktivt och strävar efter långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i företag som är noterade eller baserade främst i den asiatiska regionen. Man siktar på teknik-, finans- och konsumentcykliska sektorer; några av de främsta innehaven är Alibaba, Samsung Electronics Co., Ltd. och Tencent Holdings Limited.

Utveckling 5 år: +91,01%

Avgift: 2,08% (förvaltningsavgift 1,80%)

Morningstar rating: 3/5

JPM Asia Pacific Equity A (dist) USD

Denna fond utforskar potentialen i den senaste tekniken och investerar främst i teknikrelaterade sektorer från Asien och Stillahavsområdet (utom Japan). Dess portfölj domineras av framstående krafter som Alibaba, Tencent och Samsung.

Utveckling 5 år: +89,68%

Avgift: 2,26% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 4/5

köpa aktier

För dem som letar efter de mest ekonomiska och topprankade fonderna behöver du inte leta längre!

Här ger vi dig ett urval av de bästa gratis och billiga fonderna som finns tillgängliga.

Uppsökande svenska sparare väljer fonder med inga eller låga avgifter som sitt första investeringsalternativ. Genom att välja en gratis fond eller en fond med en minimal avgift kan investerare maximera avkastningen utan att ge upp en del av vinsten till kostsamma och onödiga kostnader. Fria och billiga fonder består vanligtvis av passivt förvaltade indexfonder som matchar resultatet av ett tillhörande index. För att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om dina investeringar har vi sammanställt den här listan främst utifrån lägsta möjliga avgiftssatser!

Topp 10 – Bästa gratis- och lågprisfonder

 1. Nordnet Indexfond Sverige
 2. Avanza Zero
 3. Avanza Global
 4. Avanza USA
 5. Länsförsäkringar USA Indexnära
 6. Avanza Europa
 7. DNB USA Indeks A
 8. PLUS Allabolag Sverige Index
 9. Länsförsäkringar Global Indexnära
 10. Länsförsäkringar Sverige Indexnära

Om du letar efter en gratisfond med exceptionell prestanda är Nordnet Indexfond Sverige det perfekta valet. Den har 0 % i avgifter och dess 5-årsavkastning på +57,62 % kan inte matchas!

Nordnet Indexfond Sverige

Nordnet Indexfond Sverige är en passivt förvaltad indexfond som strävar efter att följa NASDAQ OMX Stockholm Benchmark GI så nära som möjligt. Denna investering ger en mer omfattande exponering än Avanza Zero, med över 90 olika företag representerade i portföljen. Ericsson, Volvo, Atlas Copco och Investor utgör några av de största innehaven i denna indexfonds diversifierade samling av tillgångar.

Utveckling 5 år: +57,62%

Avgift: 0%

Morningstar rating: 3/5

Avanza Zero

Avanza Zero är den mest älskade fonden av Avanza, som har hela 370 000 ägare. Detta passivt förvaltade index följer SIX30RX-indexet och består av 30 högst omsatta aktier på Stockholmsbörsen – med Atlas Copco, Ericsson Volvo och Investor som största innehav respektive.

Utveckling 5 år: +42,38%

Avgift: 0%

Morningstar rating: 3/5

Avanza Global

Avanza Global, en global indexfond som består av mer än 1 500 värdepapper från USA, Europa, Kanada och Asien, följer MSCI World NR USD. Med Apple Inc, Microsoft Corp och Amazon.com Inc som största innehav har denna nyutgivna fond 2018 gjort bra ifrån sig med tanke på den låga avgiften sedan den inledde sin verksamhet utan någon femårshistorik att granska ännu.

Utveckling 5 år: 

Avgift: 0,10% (förvaltningsavgift 0,10%)

Morningstar rating: Saknas

Avanza USA

Vi är glada att kunna presentera en ny indexfond som följer MSCI USA SRI 5% Issuer Capped NR USD, ett index som tar hänsyn till miljö, sociala frågor och företagsstyrning. Denna fond består främst av investeringar i sektorer som hälsovård, teknik och konsumentcykliska produkter med nyckelinnehav som återfinns i Anglo American Investment Tru Tesla Inc., Procter & Gamble Co. Vi anser att detta är ett utmärkt tillfälle för investerare att kapitalisera på hållbara metoder och samtidigt diversifiera sin portfölj!

Utveckling 5 år: 

Avgift: 0,17% (förvaltningsavgift 0,10%)

Morningstar rating: Saknas

Länsförsäkringar USA Indexnära

Även om Länsförsäkringar USA Index Close är dyrare än andra gratis- och lågprisfonder på listan, ger den fortfarande ett anmärkningsvärt värde för pengarna. Den följer indexet S&P 500 TR USD med 500 amerikanska jätteföretag som Apple Inc., Microsoft Corp. och Amazon.com Inc. De mest attraktiva sektorerna är teknik-, hälso- och sjukvårds-, finans- och kommunikationsindustrin. Hittills har den levererat betydande avkastning som gör att kostnaden är värd att betala.

Utveckling 5 år: +97,45%

Avgift: 0,20% (förvaltningsavgift 0,20%)

Morningstar rating: 4/5

Avanza Europa

Avanza Europe, som lanserades i februari 2020 och redan har fått stor spridning, är en unik indexfond med underliggande tillgångar från mer än 110 företag. MSCI Europe SRI 5% Issuer Capped NR EUR fungerar som riktmärke för denna marknadsviktade samling av toppföretag som prioriterar miljö-, sociala och bolagsstyrningsfrågor. Denna matarfond investerar minst 85 procent av sitt totala innehav i en annan fond för att säkerställa maximal avkastning på investeringen.

Utveckling 5 år: Statistik saknas

Avgift: 0,17% (förvaltningsavgift 0,10%)

Morningstar rating: Saknas

DNB USA Indeks A

DNB USA Index A är en eftertraktad indexfond som specialiserar sig på den amerikanska marknaden och som har gett imponerande avkastning under de senaste åren och som nära speglar sitt jämförelseindex MSCI USA NR USD. Dess största innehav är bland annat Apple Inc, Microsoft och Alibaba Inc.

Utveckling 5 år: +94,01%

Avgift: 0,20% (förvaltningsavgift 0,20%)

Morningstar rating: 4/5

PLUS Allabolag Sverige Index

En investering i Allabolag Sverige-indexet ger exponering mot alla 330 aktier som är noterade på Nasdaq Stockholm och replikerar utvecklingen av Nasdaq OMX Stockholm All-Share Gross Index. Genom att investera med denna fond investerar du i några av Sveriges största och mest framgångsrika företag som Atlas Copco, Volvo och Ericsson.

Utveckling 5 år: Statistik saknas

Avgift: 0,20% (förvaltningsavgift 0,20%)

Morningstar rating: Saknas

Länsförsäkringar Global Indexnära

Avanzas fond Länsförsäkringar Global Indexnära är en av de mest eftertraktade index- och globalfonderna med över 116 000 ägare. Detta investeringsinstrument investerar i företag runt om i världen för att ge investerarna en avkastning baserad på MSCI World Total Net Return. För närvarande är dess största innehav Apple Inc, Microsoft och Amazon – vilket ger dig exponering mot några av dagens ledande företag!

Utveckling 5 år: +70,47%

Avgift: 0,22% (förvaltningsavgift 0,20%)

Morningstar rating: 4/5

Länsförsäkringar Sverige Indexnära

Länsförsäkringar Sverige Indexnära är en indexfond som följer svenska företag som är noterade på OMX Stockholm Benchmark Cap-indexet. Eftersom fonden använder sig av en hållbar strategi kan vissa företag uteslutas från dess innehav, men Ericsson, Atlas Copco och Volvo är fortfarande de största investeringarna i denna fond.

Utveckling 5 år: +60,57%

Avgift: 0,22% (förvaltningsavgift 0,20%)

Morningstar rating: 3/5

Bästa småbolagsfonder

Att investera i småbolagsfonder kan vara otroligt fördelaktigt eftersom dessa företag vanligtvis har högre tillväxtpotential, men det är viktigt att komma ihåg att de är mer sårbara för turbulens på marknaden. Att lägga till en portfölj med mindre företag kan visa sig vara både lukrativt och spännande!

Topp 10 Bästa småbolagsfonder

 1. Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms AE
 2. SEB Nordamerikafond Småbolag
 3. UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P
 4. Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp O
 5. Handelsbanken Amerika Småbl Tema
 6. Didner & Gerge Small & Microcap
 7. Danske Invest Europe Small Cap A
 8. BNP Paribas US Small Cap Classic R
 9. Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€
 10. SEB Europafond Småbolag

Under de senaste fem åren har Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms AE varit överlägset sina konkurrenter med en total avkastning på 103,21 %, vilket gör den till den mest framgångsrika småbolagsfonden som finns tillgänglig idag.

Threadneedle (Lux) Glb Smlr Coms AE

Vår globala aktiefond är laserfokuserad på att investera i små företag från hela världen, främst inom teknik-, industri- och hälsovårdssektorerna. Vårt mål är inte att köpa aktier i företag som är större än det största företaget som finns representerat i MSCI World Small Cap Index. Vi har stora innehav som Charles River Laboratories International Inc, PTC Inc och Trimble Inc.

Utveckling 5 år: +103,21%

Avgift: 2,55% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 5/5

SEB Nordamerikafond Småbolag

SEB North America Fund Small Companies är en populär småbolagsfond med full exponering mot USA. Med innehav i FTI Consulting Inc, SiteOne Landscape Consulting Inc och Lattice Semiconductor Corp investerar portföljen främst i teknik, industrivaror, hälsovård och basvaror. Investerare bör vara medvetna om att denna fond inte är valutasäkrad, vilket kan ha betydande effekter på avkastningen.

Utveckling 5 år: +78,91%

Avgift: 2,23% (förvaltningsavgift 1,75%)

Morningstar rating: 4/5

UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD) P

UBS EF Small Caps erbjuder en spännande möjlighet för dem som är övertygade om potentialen i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Med en portfölj som mestadels består av små och medelstora amerikanska företag, med utvalda investeringar även i Kanada, Israel och flera europeiska länder, är denna fond verkligen värd att överväga. Dess största innehav är för närvarande Wix.Com Ltd, UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S och Cloudflare Inc, vilket gör den till ett smart val för alla som vill diversifiera sina investeringar över flera spirande branscher.

Utveckling 5 år: +69,59%

Avgift: 2,03% (förvaltningsavgift 1,44%)

Morningstar rating: 4/5

Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp O

Denna aktiefond är särskilt investerad i europeiska länder, särskilt Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Italien och Sverige. Våra främsta investeringar är för närvarande DiaSorin SpA, CompuGroup Medical SE, VAT Group AG och Stillfron Group. Minst två tredjedelar av vår nettoförmögenhet går till småföretag som främst är belägna inom Europas gränser.

Utveckling 5 år: +69,49%

Avgift: 2,17% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 5/5

Handelsbanken Amerika Småbl Tema

För dem som letar efter tillväxtmöjligheter erbjuder Handelsbanken Amerika Småbl Tema en Small Cap-fond som uteslutande investerar i mindre företag i USA, Kanada och Mexiko. Eftersom deras marknadsvärde inte överstiger 0,03 % av den totala New York Stock Exchange, NASDAQ Stock Exchange, Toronto Stock Exchange och Mexican Stock Exchange tillsammans – kan du vara säker på att få exponering för några av de mest spännande nya investeringarna som finns tillgängliga idag! Med huvudsaklig inriktning på industri-, teknik- och konsumentcykler – Pool Corp., Darling Ingredients Inc. samt Service Corporation International är för närvarande bland de största innehaven, vilket ger investerare en rad investeringsmöjligheter på dessa växande marknader!

Utveckling 5 år: +66,52%

Avgift: 1,66% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 3/5

Didner & Gerge Small & Microcap

Didner & Gerge Small & Midcap specialiserar sig på att investera i små företag runt om i världen, men har sina mest anmärkningsvärda investeringar främst i Sverige, Storbritannien och Italien. Med tonvikt på sektorerna kommunikation, teknik och industrivaror samt fokus på de svenska företagen Paradox Interactive och Embracer Group som kärninnehav – erbjuder denna fond investerare med hög avkastningspotential genom global exponering.

Utveckling 5 år: +63,68%

Avgift: 1,93% (förvaltningsavgift 1,60%)

Morningstar rating: 4/5

Danske Invest Europe Small Cap A

Denna aktiefond är inriktad på europeiska småbolag, exklusive Ryssland. Den strävar efter att överträffa indexet MSCI Europe Small Cap NR EUR och dess primära investeringar är i hälso- och sjukvård, teknik och industriföretag.

Utveckling 5 år: +68,81%

Avgift: 2,14% (förvaltningsavgift 1,60%)

Morningstar rating: 3/5

BNP Paribas US Small Cap Classic R

Genom att aktivt investera i aktiefonder, särskilt i små företag i USA eller i företag som är verksamma på USA:s marknader, kommer större innehav främst att finnas bland företag som tillhör hälso- och sjukvårds-, industri- och finanssektorerna.

Utveckling 5 år: +67,80%

Avgift: 2,27% (förvaltningsavgift 1,75%)

Morningstar rating: 3/5

Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€

Denna aktiva småbolagsfond specialiserar sig på att investera i mindre företag som är noterade på flera europeiska börser, inklusive Storbritannien. Dessutom kan kapitalet allokeras till icke-europeiska företag som huvudsakligen är baserade och verksamma inom Europa. Vår tyngdpunkt ligger främst på sektorer som industri, finans och konsumtionsvaror.

Utveckling 5 år: +57,03%

Avgift: 2,16% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 3/5

SEB Europafond Småbolag

Avanzas relativt populära fond för småföretag har över 8 000 ägare. Fonden investerar i små europeiska företag med ett marknadsvärde som är lägre än MSCI Europe Small Cap Index och placerar sina största innehav i teknik-, konsument- och hälsovårdsbranscherna.

Utveckling 5 år: +61,23%

Avgift: 2,03% (förvaltningsavgift 1,75%)

Morningstar rating: 4/5

köpa aktier

Bästa PPM-fonder

Genom att investera i det svenska allmänna pensionssystemets premiepension har du möjlighet att välja mellan ett brett utbud av fonder. Från aktie- och indexfonder till balanserade alternativ och alternativ med fast avkastning, och många av dessa investeringar har rabatterade räntor! Med lägre avgifter stannar mer pengar kvar i din ficka inför pensionen – vilket gör det till ett perfekt val för alla budgetar!

Om du väljer att inte göra någonting kommer dina pensionspengar att placeras i den sjunde AP-fonden – AP7. Historiskt sett har detta varit ett bra alternativ för många människor, men om det är något som intresserar dig att ta en aktiv roll i investeringarna kan det också vara fördelaktigt att utforska andra AP-fonder.

Topp 10 – Bästa PPM-fonder

 1. BlackRock World Technology A2
 2. Franklin Technology Fund A
 3. Swedbank Robur Technology A
 4. UBS (Lux) Equity Fund – Tech Opportunity P-acc
 5. Handelsbanken Hållbar Energi A1
 6. Skandia Time Global
 7. DNB Teknologi A
 8. Länsförsäkringar Småbolag Sverige A
 9. JPMorgan China A
 10. UBS (Lux) Equity Fund – Greater China P-acc

Under de senaste fem åren har BackRock World Technology A2 visat sig vara den mest framgångsrika bland PPM-fonderna med en fantastisk genomsnittlig avkastning på +29,7 %.

BlackRock World Technology A2

Vår globala teknikfond är främst inriktad på USA, men har även investeringar i Asien och Europa. Vår portfölj täcker många aspekter av informationsteknik (IT) och kommunikation, med betydande investeringar i Apple Inc, Microsoft Corp och Amazon.com Inc.

Utveckling 5 år: +29,7%

Avgift: 0,53% efter avdragen PPM-rabatt, 1,81% exklusive rabatt.

Rating Morningstar: Saknas

Franklin Technology Fund A

Denna fond lägger stor vikt vid teknik och den amerikanska marknaden, som står för mer än 84 % av dess innehav. Majoriteten består av Microsoft Corp, Alibaba Group Holding Ltd, Apple Inc och Amazon.com Inc, som väljs ut genom både bottom-up- och top-down-strategier för investeringar.

Utveckling 5 år: +25,5%

Avgift: 0,71% efter avdragen PPM-rabatt, 1,81% exklusive rabatt.

Rating Morningstar: Saknas

Swedbank Robur Technology A

För den som söker en kostnadseffektiv och allmänt populär PPM-fond är Swedbank Robur Technology A det perfekta valet. Den presterar inte bara häpnadsväckande bra över både fem och tio år, utan dess globala investeringar i informationsteknik lägger ett tydligt fokus på USA med Nvidia Corp, Alphabet Inc, PayPal Holdings som några av de största innehaven.

Utveckling 5 år: +24,5%

Avgift: 0,27% efter avdragen PPM-rabatt, 1,26% exklusive rabatt.

Rating Morningstar: Saknas

UBS (Lux) Equity Fund – Tech Opportunity P-acc

Utveckling 5 år: +22%

Avgift: 0,63% efter avdragen PPM-rabatt, 2,10% exklusive rabatt.

Handelsbanken Hållbar Energi A1

Utveckling 5 år: +20,8%

Avgift: 0,32% efter avdragen PPM-rabatt, 1,50% exklusive rabatt.

Skandia Time Global

Utveckling 5 år: +20,1%

Avgift: 0,39% efter avdragen PPM-rabatt, 1,40% exklusive rabatt.

DNB Teknologi A

Utveckling 5 år: +19,4%

Avgift: 0,53% efter avdragen PPM-rabatt, 1,50% exklusive rabatt.

Länsförsäkringar Småbolag Sverige A

Utveckling 5 år: +19,4%

Avgift: 0,34% efter avdragen PPM-rabatt, 1,67% exklusive rabatt.

JPMorgan China A

Utveckling 5 år: +19,30%

Avgift: 0,63% efter avdragen PPM-rabatt, 1,77% exklusive rabatt.

UBS (lux) Equity Fund – Greater China P-acc

Utveckling 5 år: +19,10%

Avgift: 0,67% efter avdragen PPM-rabatt, 2,40% exklusive rabatt.

Bästa råvarufonder

Investeringar i råvarufonder ger en bred marknadsexponering och optimal riskspridning till en rimlig kostnad. Till skillnad från aktier är råvaror inte nära korrelerade med aktiemarknaden; genom att lägga till dem i din portfölj får du ett extra skydd mot drastiska värdeförändringar som kan inträffa inom aktier eller andra värdepapper.

Att investera kapital i råvaror kan göras genom en rad olika strategier. Vanligast är att man köper aktier och certifikat från gruvbolag eller andra relaterade enheter, men man kan också välja att köpa fysiska råvaror som t.ex. guld. Trots detta är det viktigt att notera att denna marknad är mycket volatil med frekventa kraftiga prisförändringar – vilket gör långsiktiga investeringar idealiska för dem som är intresserade av råvarufonder.

Topp 8 – Bästa Råvarufonder

 1. BGF World Mining A2 USD
 2. Amundi Fds CPR Global Resources AU
 3. Allianz Global Metals and Mining A EU
 4. JPM Global Natural Resources A (acc) EUR
 5. AS SICAV I WldResEq S USD Acc
 6. BGF Natural Resources Gr & Inc A2 U
 7. CPR Invest Global Resources A USD Acc
 8. AS SICAV I WldResEq S USD Acc

Bästa råvarufonden med en utveckling på +102,68% de senaste 5 åren är BGF World Mening A2 USD.

köpa aktier

BGF World Mining A2 USD

Denna globala råvarufond är utformad för att ge investerare en möjlighet att få exponering i bas- och ädelmetaller, mineraler och andra råvarufokuserade branscher. 70 % av de totala tillgångarna investeras i aktier eller värdepapper som är relaterade till dessa sektorer. Fonden äger inget fysiskt guld utan fokuserar istället på aktier från företag som BHP Group PLC och Rio Tinto PLC i hela Kanada och Storbritannien för maximal potentiell avkastning.

Utveckling 5 år: +102,68%

Avgift: 2,36% (förvaltningsavgift 1,75%)

Rating Morningstar: 4/5

Amundi Fds CPR Global Resources AU

Fonden investerar främst på råvarumarknaden, men ägnar också cirka 30 % av sina resurser åt företag inom energisektorn. Aktier och aktierelaterade värdepapper, snarare än fysiska tillgångar står för dessa investeringar. Amerikanska och kanadensiska organisationer väger tyngst inom denna fond – med Newmont Corporation, Barrick Gold Corp och Agnico Eagle Mines Ltd. i spetsen.

Utveckling 5 år: +71,99%

Avgift: 2,36% (förvaltningsavgift 1,70%)

Rating Morningstar: 4/5

Allianz Global Metals and Mining A EU

Allianz Global Metals and Mining A EU investerar enbart i råvarumarknader, med de största investeringarna i Rio Tinto Ltd., Glencore PLC och Agnico Eagle Mines Ltd. Denna internationella fond har tyngdpunkt på marknaderna i Kanada och Australien men erbjuder även global exponering.

Utveckling 5 år: +66,34%

Avgift: 1,93% (förvaltningsavgift 1,80%)

Rating Morningstar: 3/5

JPM Global Natural Resources A (acc) EUR

JPM Global Natural Resources har en långsiktig investeringsstrategi som ger global exponering med majoriteten av innehaven i råvaru- (60 %), energi- (37 %) och konsumentcykliska sektorer. Deras största aktieinvesteringar finns i BHP Group PLC, Rio Tinto PLC och Newmont Corporation – alla huvudsakligen baserade på amerikanska, kanadensiska och brittiska aktiemarknader.

Utveckling 5 år: +49,66%

Avgift: 2,12% (förvaltningsavgift 1,50%)

Rating Morningstar: 3/5

AS SICAV I WldResEq S USD Acc

AS SICAV är ett unikt alternativ jämfört med de andra fonderna på listan, eftersom dess huvudsakliga exponering ligger i brittiska företag snarare än i kanadensiska eller amerikanska. Portföljen består av cirka 70 % råvarurelaterade enheter, 18 % energibolag och 10 % företag inom industrisektorn. De främsta organisationerna är Linde PLC, EOG Resources Inc. och Barrick Gold Corp. Att investera i AS SICAV kan vara ett spännande sätt för investerare att få tillgång till dessa värdefulla resurser!

Utveckling 5 år: +32,02%

Avgift: 2,17% (förvaltningsavgift 1,92%)

Rating Morningstar: 3/5

BGF Natural Resources Gr & Inc A2 U

Fondbolaget BlackRock erbjuder en väl avrundad råvarufond, där 70 % av nettotillgångarna är avsedda för aktier och andra värdepapper från råvarubranschen. Med en framträdande exponering på marknaderna i USA, Storbritannien och Kanada finns det också omfattande innehav i Brasilien, Australien och Europa. Råvarufondens främsta aktieinvesteringar omfattar BHP Group PLC, Total SE och Chevron Corp – vilket ger ultimat säkerhet för din ekonomiska framtid.

Utveckling 5 år: +24,86%

Avgift: 2,41% (förvaltningsavgift 1,50%)

Rating Morningstar: 3/5

CPR Invest Global Resources A USD Acc

Vår råvarufond fokuserar på de kanadensiska och amerikanska marknaderna, med särskilda investeringar i råvaror, energikällor och industrivaror. Våra största innehav inkluderar Newmont Corporation, Barrick Gold Corp och Agnico Eagle Mines Ltd, vilket ger dig ett brett utbud av möjligheter att maximera din portföljs framgång.

Utveckling 5 år: +51,56%

Avgift: 2,31% (förvaltningsavgift 1,70%)

Rating Morningstar: 4/5

AS SICAV I WldResEq S USD Acc

Global Commodities Fund har en omfattande portfölj med 20 % exponering mot USA och 20 % investerade i brittiska företag. Den är specialiserad på företag inom både råvaror och energi, främst Shin-Etsu Chemical Co Ltd, Sociedad Quimica y Minera och Linde PLC – dess tre största innehav.

Utveckling 5 år: +51,76%

Avgift: 2,16% (förvaltningsavgift 1,92%)

Rating Morningstar: 4/5

köpa aktier

Bästa Teknikfonder

Fonder inom tekniksektorn har nått otroliga framgångar under de senaste fem, tre och tolv åren med en anmärkningsvärd två- till tresiffrig tillväxt. Företagen investerar kraftigt i teknik och främjar många innovationer som gör den till en av de mest välmående och lovande sektorerna i dag.

 

Bästa teknikfonder – Topp 10

 1. Swedbank Robur Ny Teknik A
 2. BGF World Technology A2 USD
 3. JPM US Technology A (acc) USD
 4. Franklin Technology A Acc USD
 5. Swedbank Robur Technology A SEK
 6. Öhman Global Growth
 7. Fidelity Global Technology A-Dis-EUR
 8. DNB Teknologi A
 9. UBS (Lux) EF Tech Opp (USD) P acc
 10. Threadneedle (Lux) Global Tech AU U

 

Swedbank Robur Ny Teknik A har fått titeln bästa teknikfond under de senaste fem åren och är också Avanzas mest populära val. Dessutom blir det inte mycket bättre än så här: Du får inte bara en imponerande avkastning på +281,05 % under samma tidsperiod – utan enbart dess avkastning på årsbasis ökade med svindlande 62 %. Och om det inte räcker för att övertyga dig råkar Swedbank Robur Ny Teknik A vara en av de billigaste fonderna som finns!

Swedbank Robur Ny Teknik A – Bäst utveckling alla kategorier

Swedbank Robur Ny Teknik A har tilldelats titeln Bästa teknikfond, och ännu bättre – Bästa fond överlag. Denna aktivt förvaltade aktiefond är specialiserad på små och medelstora teknikföretag i Sverige, Norden och länder som USA och Storbritannien. Istället för en kortsiktig inställning till investeringar har Swedbank en långsiktig syn som gynnar företag inom IT/kommunikationsteknik, medicinsk teknik, miljöteknik och industriteknik som Stillfront Group Sinch Embracer Group AB &Paradox Interactive – för närvarande fyra toppinnehav som finns i denna berömvärda portfölj.

Utveckling 5 år: +281,05%

Avgift: 1,34% (förvaltningsavgift 1,25%)

Morningstar rating: 4/5

BGF World Technology A2 USD

Investerare som söker en global investeringsportfölj kan se till att BGF World Technology A2 USD har en stark utveckling på både lång och kort sikt. Denna teknikfond erbjuder exponering mot teknikföretag från hela världen, inklusive välkända amerikanska jättar som Microsoft Corp, Apple Inc och Amazon.com Inc, vilket ger utmärkt riskspridning med relativt höga avgifter jämfört med Swedbanks vinnarfond. Om du letar efter ett internationellt tillvägagångssätt när det gäller att investera dina pengar är BGF World Technology A2 USD definitivt värd att överväga!

Utveckling 5 år: +272,50%

Avgift: 2,56% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 5/5

JPM US Technology A (acc) USD

Med över 93 % av sitt innehav investerat i amerikanska företag är JPM US Technology A (acc) USD-fonden ett utmärkt alternativ för dem som vill investera i teknik. Portföljen innehåller både stora och små investeringar – från etablerade aktörer som Advanced Micro Devices Inc., Tesla Inc., Synopsis Inc. och PayPal Holdings Inc. samt mer okända utmanare som är verksamma inom medicinteknik, IT/kommunikation, cykliska konsumentprodukter och finans.

Utveckling 5 år: +249,84%

Avgift: 1,96% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 5/5

Franklin Technology A Acc USD

Franklin Technology A Acc USD är en blomstrande teknikfond med tonvikt på den amerikanska marknaden, och dess bottom up/top down-strategi har gett en betydande avkastning på +207,85 % under de senaste fem åren. Dess viktigaste investeringar är i Amazon.com Inc, Apple Inc, Microsoft Corp och kinesiska Alibaba Group Holding Ltd – alla ledande företag inom sina respektive branscher.

Utveckling 5 år: +207,85%

Avgift: 2,01% (förvaltningsavgift 1,00%)

Morningstar rating: 5/5

Swedbank Robur Technology A SEK

Swedbank Roburs fond Technology A SEK är ett globalt teknikinvesteringsinstrument med huvudsaklig exponering mot den dynamiska amerikanska marknaden, tillsammans med Kina, Taiwan, Nederländerna och Sydkorea. Portföljen fokuserar på teknikföretag inom informationsteknologibranschen ledande namn som NVIDIA Group, Adobe Inc, PayPal Holdings Inc och Microsoft CorpCFD är bland de största innehaven. För den som letar efter en amerikansk motsvarighet till The Winner’s Fund – Swedbank Robur Technology A SEK bör betraktas som ditt förstahandsval!

Utveckling 5 år: +204,65%

Avgift: 1,39% (förvaltningsavgift 1,25%)

Morningstar rating: 4/5

Öhman Global Growth

Öhman Global Growth är det perfekta valet för investerare som söker kapitaltillväxt och hållbarhet genom teknikinvesteringar. Denna fond investerar vanligtvis i 30-50 företag, med största exponering mot amerikanska företag, därefter Japan, Sydkorea, Schweiz respektive Sverige. Bland de främsta innehaven i denna fond finns Sinch, Alfen NV, Samsung SDI Co Ltd, Silk Road Medical Inc. Investera i Öhman Global Growth idag för att skörda mycket framgångsrik avkastning samtidigt som du behåller fokus på miljöansvar!

Utveckling 5 år: +201,47%

Avgift: 2,05% (förvaltningsavgift 1,80%)

Morningstar rating: 5/5

Fidelity Global Technology A-Dis-EUR

Denna teknikfond placerar majoriteten av sina investeringar i USA-baserade företag, som Apple Inc., Alphabet och Samsung, som fokuserar på att utveckla banbrytande processer, produkter eller tjänster. De viktigaste innehaven är de ovannämnda tre företagen.

Utveckling 5 år: +195,63%

Avgift: 1,84% (förvaltningsavgift 1,50%)

Morningstar rating: 4/5

DNB Teknologi A

Avanza har en global teknikfond med tonvikt på teknik- och telekomföretag, men stöder även andra branscher. Med mer än 14 000 ägare investerade i fonden är några av de viktigaste aktierna Deutsche Telekom AG, Facebook och Vodafone.

Utveckling 5 år: +149,80%

Avgift: 1,42% (förvaltningsavgift 1,20%)

Morningstar rating: 4/5

UBS (Lux) EF Tech Opp (USD) P acc

Vår globala teknikfond är till stor del inriktad på amerikanska innehav, med mer än 80 % av våra investeringar i amerikanska företag. Våra tre största företag är Visa Inc, Micron Technology och Mastercard.

Utveckling 5 år: +182,55%

Avgift: 2,29% (förvaltningsavgift 1,63%)

Morningstar rating: 3/5

Threadneedle (Lux) Global Tech AU

Om du letar efter en teknisk fond som är koncentrerad enbart på den amerikanska marknaden är detta den rätta! Den har 90 % av sina tillgångar där och två tredjedelar i teknikrelaterade företag, med Lam Research Corp., Apple Inc. och Broadcom Inc. som de viktigaste investeringarna.

Utveckling 5 år: +178,89%

Avgift: 2,35% (förvaltningsavgift 1,65%)

Morningstar rating: 4/5

Bästa guldfonder

Guld är globalt erkänt som den ultimata säkra tillgången, med tanke på dess förmåga att behålla sitt värde över tid. Dessutom står guldet självständigt jämfört med aktiemarknaden och ökar vanligtvis i värde när aktierna sjunker.

Att investera i guldfonder är ett billigt och enkelt sätt att säkra en del av sin ekonomi med ädelmetallen, skydda sig mot massiva förluster på aktiemarknaden och få tillgång till olika stora företag som är involverade i guldindustrin. För att dra nytta av denna investeringsmöjlighet på ett säkert sätt är det viktigt att undersöka exakt hur en fond utnyttjar guld – antingen via fysiska innehav eller aktier i gruvorganisationer – eftersom dessa faktorer kommer att avgöra de associerade riskerna.

Topp 6 – Bästa guldfonder

 1. Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)USD
 2. EdR Goldsphere A
 3. Invesco Gold & Precious Mtls A USD Acc
 4. BGF World Gold A2 USD
 5. AuAg Silver Bullet A
 6. Amundi Fds CPR Global Gold Mines AU

Under de senaste fem åren har Franklin Gold &Prec Mtls A(acc)USD visat sig vara en ovärderlig tillgång för investerare med en anmärkningsvärd tillväxttakt på 177,72 % – den bästa guldfonden i sitt slag på dagens marknad.

Bästa Rysslandsfonder

Om prognoserna för den ryska ekonomin ser lovande ut kan Ryssland-fokuserade fonder tillföra ett spännande element till en fondportfölj, men de bör inte utgöra den huvudsakliga grunden för portföljen.

Eftersom Ryssland är en av världens mest produktiva råoljeproducenter är en stor del av landets ekonomi och många företag beroende av fluktuerande internationella oljepriser. På senare tid har det rått ekonomisk stabilitet, men investerare bör vara medvetna om att förutom den instabila oljemarknaden kan politisk oro och tvister både inom landets gränser och utomlands medföra vissa risker.

Att investera i ryska fonder är ett säkrare sätt att komma in på marknaden än att köpa aktier i enskilda företag från Ryssland.

Topp 10 – Bästa Rysslandsfonder

 1. SEB Rysslandfond C EUR – Lux
 2. Pictet-Russian Equities P USD
 3. INVL Russia TOP20
 4. East Capital Ryssland
 5. Danske Invest Russia A
 6. Swedbank Robur Rysslandsfond
 7.  HSBC GIF Russia Equity Ac
 8.  Nordea Rysslandsfond
 9. UBS (Lux) ES Russia USD P-acc
 10. JPM Russia A (acc) USD

Bland de många Rysslandsfonder som finns hos Avanza sticker SEB Rysslandsfond C EUR- Lux ut med en imponerande utveckling på +124,23 % under en femårsperiod!

Bästa Indienfonder

Att investera i en Indienfond kan vara mycket fördelaktigt nu och i framtiden, eftersom landet för närvarande upplever en av de mest anmärkningsvärda tillväxtspurterna på jorden. Denna boom kan till största delen tillskrivas dess dynamiska demografi (massor av unga människor med avancerad utbildning) tillsammans med en framgångsrik IT-industri, välfinansierade infrastrukturinvesteringar och en stadigt växande medelklassbefolkning. Med alla dessa positiva faktorer som verkar till Indiens fördel utgör denna nation en otroligt lockande investeringsmöjlighet!

Topp 10 – Bästa Indienfonder

 1. Amundi Fds SBI FM India Eq A USD C
 2. Fidelity India Focus A-USD
 3. Carnegie Indienfond A
 4. Danske Invest India A
 5. Pictet-Indian Equities R USD
 6. DNB Fund – India retail A
 7. Mirae Asset India Sector Leader Eq A USD
 8. BGF India A2 USD
 9. AS SICAV I Indian Equity A Acc USD
 10. DNB Fund – India retail A

Under de senaste fem åren har Amundi Fds SBI FM India Eq A USD C varit ett utmärkt val av Indienfond, med en imponerande värdeökning på +43,89 %!

Bästa fastighetsfonder

Att investera i fastighetssektorn har varit ett klokt och säkert beslut i många år. När du köper andelar från en fastighetsfond får du tillgång till flera ledande svenska företag med anknytning till branschen – till exempel byggföretag och fastighetsmäklare – eller kan utöka dina alternativ genom att investera utomlands om du så önskar. Med en investering som denna är det lätt att dra nytta av stora möjligheter i olika delar av världen samtidigt som man har stabilitet i sin portfölj.

Även om fastighetsfonder inte bör vara den enda typen av investering i din portfölj kan de vara ett bra komplement. Det är också klokt att justera och diversifiera ditt innehav om du äger fastigheter eftersom en stor del av ditt kapital redan är bundet på fastighetsmarknaden.

Topp 10 – Bästa fastighetsfonder

 1. Länsförsäkringar Fastighetsfond A
 2. PriorNilsson Realinvest A
 3. Carnegie Fastighetsfond Norden A
 4. ODIN Fastighet C
 5. IKC Fastighetsfond A
 6. Swedbank Robur Fastighet A SEK
 7. Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEq
 8. BMO European Real Estate Scs A Acc EU
 9. SKAGEN m2 A
 10. Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD

Om du vill ha en verkligt anmärkningsvärd avkastning på din investering, kan du inte leta längre än till Länsförsäkringar Fastighetsfond A. Bara under de senaste fem åren har den här fonden gett en fantastisk total värdetillväxt på +150,97 %!

Bästa tillväxtmarknadsfonder

Att investera i fonder för tillväxtmarknader kan vara lönsamt och ge dig möjlighet att dra nytta av potentiell framtida avkastning. Dessa typer av fonder fokuserar på att investera i företag som är belägna i länder i snabb utveckling runt om i världen, inklusive de som finns i Afrika, Asien och Central-/Sydamerika. Genom att allokera kapital till en tillväxtfond som är inriktad på en eller flera av dessa regioner kan du mycket väl skörda positiva ekonomiska resultat på sikt.

Topp 10 – Bästa tillväxtmarknadsfonder

 1. JPM Emerging Markets Equity A (acc)
 2. Öhman Etisk Emerging Markets A
 3. Nordea 1 – Emerging Stars Equity BP SE
 4. C WorldWide Emerging Markets 1A
 5. BGF Emerging Markets A2 USD
 6. MS INVF Emerging Leaders Equity A
 7. Templeton Emerging Markets A(acc)
 8. Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc US
 9. UBS Global Emerging Market Opp USD P A
 10. Candriam Eqs L Em Mkts C EUR Cap

Av alla fonder för tillväxtmarknader har JPM Emerging Markets Equity A (acc) gett de mest anmärkningsvärda resultaten under de senaste fem åren, med en avkastning på hela +105,52 %.

Bästa Sverigefonder

Sverigefonder är ett optimalt komplement till en diversifierad portfölj och kan erbjuda investerare exponering mot flera marknadssegment, branscher med mera. Dessa Sverigefokuserade investeringar finns i olika former, allt från aktiefonder till småbolagsfonder, räntefonder, balanserade fondportföljer, indexuppföljningsprodukter och sektorspecifika erbjudanden. Alla dessa alternativ ger tillgång till den svenska marknaden utan att kompromissa med bredden eller djupet i täckningen för dem som söker säkra men givande inhemska investeringar.

Topp 10 – Bästa Sverigefonder

 1. SEB Sverigefond Småbolag C/R
 2. Länsförsäkringar Småbolag Sverige A
 3. Enter Småbolagsfond A
 4. SEB Sverigefond Småbolag
 5. Lancelot Avalon
 6. C Worldwide Sweden Small Cap 1A
 7. Humle Småbolagsfond
 8. AMF Aktiefond Småbolag
 9. Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A
 10. Nordea Småbolagsfond Sverige

För närvarande är SEB Sverigefond Småbolag C/R den mest utmärkta Sverigefonden som finns tillgänglig. På bara fem år har dess avkastning skjutit i höjden +189,74 %. Att investera i denna fond kommer att ge imponerande och bestående resultat för varje investerares portfölj!

Bästa Kinafonder

Kina, som är världens näst största ekonomi, är ett utmärkt val för investeringar med många stora industrier som är redo att ge avkastning. Och även om Indien kanske snart kommer att ta plats som nummer ett, ger en investering i en kinesisk fond dig tillgång till en mängd globala organisationer som är noterade på den kinesiska marknaden samtidigt som du lämnar portföljförvaltningen till en professionell handledare.

Om Kina-fonderna koncentrerar sig på en av de asiatiska marknaderna kan riskspridningen och möjligheterna vara begränsade jämfört med Asienfonderna som helhet – men de kan också fungera effektivt tillsammans och komplettera en portfölj. Genom att kombinera dessa två alternativ kan du få det bästa av två världar!

Bästa Kinafonder – Topp 10

 1. AGI Allianz China A Shares AT USD
 2. UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD
 3. JPM China A (dist) USD
 4. Mirae Asset China Sector Leader Eq A
 5. BNP Paribas China Eq Cl C
 6. JPM China A-Share Opps A (acc) USD
 7. Barings Hong Kong China A USD Inc
 8. Fidelity China Consumer A-Acc-USD
 9. Danske Invest China A
 10. Invesco China Focus Equity A USD Ac

Om du letar efter en Kina-fond som garanterat kommer att ge avkastning är AGI Allianz China A Shares AT USD rätt val. Den har gett en imponerande avkastning på 202,31 % under de senaste fem åren!

Bästa ASEAN-fonder

För dem som vill komma in på de växande marknaderna i Sydostasien erbjuder ASEAN en stor möjlighet. Denna politiska och ekonomiska organisation består av tio länder i regionen – Indonesien, Thailand, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Brunei Darussalam, Kambodja, Laos, Vietnam och Myanmar. Om du väljer en övergripande asiatisk fond som ditt investeringsinstrument kommer du visserligen att få en större exponering för denna del av världen, men den kommer att vara starkt viktad mot stora ekonomier som Kina och Indien, vilket innebär att du inte får några fantastiska möjligheter från andra framväxande länder i Sydostasien som Brunei.

Att investera i ASEAN-fonder kan vara ett fördelaktigt val om du vill dra nytta av de mindre sydostasiatiska ekonomierna, eftersom deras utbud är begränsat men ändå betydelsefullt.

Bästa ASEAN-fonder – Topp 3

 1. Barings ASEAN Frontiers A USD Inc
 2. JPM ASEAN Equity A (acc) USD
 3. Fidelity ASEAN A-Acc-USD

Barings ASEAN Frontiers A USD Inc har varit den mest lukrativa fonden i Sydostasien under de senaste åren, med en avkastning på imponerande +48,95 %.

Bästa blandfonder

Balanserade fonder är ett idealiskt sätt att få hög avkastning samtidigt som man minimerar risken i sin portfölj. Genom att kombinera aktier och räntor ger denna typ av fonder möjlighet till tillväxt och säkerhet. Aktier tenderar att vara otroligt volatila investeringar med enorma potentiella vinster, medan räntebärande värdepapper innebär att man investerar i statsskuldväxlar eller obligationer som utfärdas av regeringar, företag, städer eller allmännyttiga bostadsföretag. Om du vill diversifiera dina investeringar och skydda dig mot en marknadsnedgång kan blandfonder erbjuda just det!

Räntebärande värdepapper innebär en lägre risk än aktier (risknivån beror på om det är ett kort- eller långsiktigt räntebärande värdepapper). Därför kan investerare som föredrar att hitta en balans mellan risker och skydd gynnas av att investera i blandfonder.

Topp 10 – Bästa blandfonder

 1. IKC Sverige Flexibel
 2. Tellus Midas
 3. Allianz Income and Growth AT USD
 4. SPP Generation 80-tal
 5. SPP Generation 70-tal
 6. Sensor Sverige Select
 7. Carnegie Strategy 3 SEK Cap
 8. Carnegie Strategifond A
 9. Avanza 75
 10. IKC 0-100

Om du letar efter den mest lönsamma blandfonden att investera i är IKC Sverige Flexibel ditt svar. Denna fond har gett en avkastning på +91,16 % under de senaste fem åren – vilket gör den till en av de bästa investeringarna som finns!

Bästa räntefonder

Räntefonder är utformade för att investera i räntebärande värdepapper, t.ex. lån utfärdade av staten, kommuner, bostadsinstitut och företag. På så sätt kan dessa organisationer skaffa kapital för sin verksamhet. Eftersom avkastningen på en räntefond består av betalningar från låneräntor antingen med regelbundna intervaller eller en klumpsumma efter att dess löptid har gått ut; investerare kommer att kunna få belöningar genom att investera i dessa fonder.

Räntefonder erbjuder ofta en mycket säkrare investeringsmetod jämfört med aktiefonder, men risknivån kan skilja sig väsentligt mellan kortsiktiga och långsiktiga räntefonder. Investeringar med längre löptid, t.ex. i räntebärande värdepapper med längre löptid, bevarar högre risker men ger också högre avkastning – vilket gör dem idealiska för mer långvariga investeringsperioder. Alternativ med kortare löptid bidrar tvärtom med en extremt låg risknivå tillsammans med lägre avkastning; dessa lämpar sig bäst för tillfälliga investeringsprojekt eller mål.

Topp 10 – Bästa räntefonder

 1. Franklin GCC Bond A(acc)USD
 2. Schroder ISF Glb Convert Bd A Acc USD
 3. AS SICAV I EM Corp Bd A Acc USD
 4. Fidelity Em Mkt Corp Dbt A-Acc-USD
 5. Candriam Bds Global Hi Yld C EUR Cap
 6. Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-USD
 7. Allianz Global High Yield A USD
 8. Fidelity China High Yield A-Acc-USD
 9. AS SICAV I EM Corp Bd A Acc USD
 10. MS INVF European HY Bd A

Franklin GCC Bond A(acc)USD toppar listan över de räntefonder som har haft den högsta avkastningen under de senaste fem åren, med en fantastisk avkastning på +45,46 %. Svenskbaserade fonder har visserligen inte varit lika framgångsrika totalt sett, men de erbjuder lägre avgifter och kan vara att föredra om dessa besparingar är viktiga för dig.

Bästa läkemedelsfonder

Läkemedelsfonder är specialiserade sektorsinvesteringar som främst fokuserar på företag som är involverade i forskning, produktion och distribution av läkemedel. Som privat investerare kan du fortfarande själv köpa aktier i läkemedelsföretag – men de är vanligtvis dyra och kräver noggrann övervakning.

Genom att välja att investera med läkemedelsfonder i stället får din portfölj en bredare exponering samtidigt som du får en bättre riskspridning genom professionell förvaltning av tillgångarna.

Topp 10 – Bästa läkemedelsfonder

 1. Handelsbanken Hälsovård Tema (A1)
 2. BGF World Healthscience A2 USD
 3. DNB Health Care A
 4. Fidelity Global Health Care A-Dis-EUR
 5. JPM Global Healthcare A (acc) USD
 6. Swedbank Robur Medica
 7. C WorldWide Healthcare Select 1A
 8. SEB Läkemedelsfond
 9. HealthInvest Small & MicroCap Fund D
 10. Pictet-Health R USD

Handelsbanken Health Care Tema (A1) har visat en otrolig framgång under de senaste fem åren med en häpnadsväckande ökning på +83,44 % i läkemedelsfondernas resultat – vilket gör den till den bästa i sitt slag.

Bästa Europafonder

Diversifiera din portfölj med en Europafond och dra nytta av tillväxtpotentialen på de olika marknaderna i euroområdet. Från aktiefonder till indexfonder och sektorfonder – det finns en rad olika risknivåer så att du kan hitta en som uppfyller dina behov. Att investera i Europa ger dig tillgång till ett omfattande utbud av möjligheter som gör att du kan dra nytta av positiva marknadskrafter samtidigt som du minskar de risker som är förknippade med att investera enbart inhemskt.

Topp 10 – Bästa Europafonder

 1. Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR
 2. Elementa
 3. PriorNilsson Idea
 4. Fondita 2000+ B
 5. Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Opps AE
 6. Fondita Sustainable Europe B
 7. Danske Invest Europe Small Cap A
 8. Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2
 9. SEB Europafond Småbolag
 10. Didner & Gerge Small & Microcap

Fidelitys European Dynamic Gr A-Dis-EUR har överträffat alla andra europeiska fonder under de senaste fem åren och har gett en extraordinär avkastning på investeringar på +86,10 %!

Bästa USA-fonder

Att investera i USA kan vara lönsamt. Här finns världens största ekonomi, världens största valuta och en rad förstklassiga företag som är noterade på aktiemarknaden – det finns en enorm potential för enorm avkastning under de kommande åren. Genom att erbjuda aktiefonder, indexfonder, sektorfonder med mera får privata investerare en extraordinär tillgång till USA:s tillväxtmöjligheter.

Kom ihåg att majoriteten av internationella fonder har sitt ursprung i amerikanska företag, så om du äger aktier i globala fonder har du sannolikt redan exponerats för marknader baserade i USA.

Bästa USA-fonder – Topp 10

 1. MS INVF US Growth A
 2. MS INVF US Advantage A
 3. UBS (Lux) ES USA Growth $ P-acc
 4. BNP Paribas US Growth Classic R
 5. Franklin US Opportunities A(acc)USD
 6. Swedbank Robur USA
 7. SEB Nordamerikafond Småbolag
 8. UBS (Lux) ES USA Growth $ P-acc
 9. Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK
 10. Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK

Letar du efter den bästa amerikanska fonden? MS INVF US Growth A har allt du behöver! Med en anmärkningsvärd total utveckling på +243,63 % under de senaste fem åren är detta investeringsalternativ ditt säkra sätt att skörda hållbar avkastning.

Bästa Afrikafonder

Afrika är hemvist för några av världens mest välbärgade länder och har ett överflöd av värdefulla naturresurser som ädelstenar och mineraler. Tyvärr har denna kontinent under många år plågats av krig, förvirring och mänskligt lidande, vilket har gjort de ekonomiska resurserna knappa. Även om det finns ett fåtal utvalda Afrikafonder som erbjuds på marknaden idag – antingen koncentrerade enbart på afrikanska investeringar eller MENA-fonder som kombinerar nordafrikanska innehav med innehav från delar av Mellanöstern (MENA) – är utbudet fortfarande begränsat.

Topp 4 – Bästa Afrikafonder

 1. JPM Emerging Middle East Eq A (dist)
 2. Franklin MENA A(acc)USD
 3. Amundi Fds Equity MENA A USD C
 4. JPM Africa Equity A perf (acc) USD

Med en fantastisk avkastning på +34,20 % har JPM Emerging Middle East Eq A (dist) varit den mest imponerande Afrikafonden under mer än fem år. Med huvudinvesteringar i Mellanöstern och endast mindre innehav på den nordafrikanska marknaden är denna fond ett utmärkt val att överväga när du bygger din investeringsportfölj.

Bästa hållbara fonder

För dem som vill investera ansvarsfullt är hållbara fonder ett bra alternativ eftersom de investerar i företag som strävar efter positiva miljömetoder och utesluter företag som inte följer deras initiativ. Morningstar rankar varje fonds hållbarhet separat mellan 1-5 globen; ju högre rankning desto bättre hållbarhetsprestanda. I den här listan nedan hittar du endast fonder som Morningstar har betygsatt med full poäng – fem glober!

Topp 10 – Bästa hållbara fonder

 1. UBS (Lux) EF Greater China (USD) P
 2. UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD a
 3. JPM Greater China A (dist) USD
 4. SEB Teknologifond
 5. SEB Teknologifond D USD – Lux utd
 6. Handelsbanken Kinafond
 7. AMF Aktiefond Global
 8. AMF Aktiefond Sverige
 9. Aktie-Ansvar Avkastningsfond
 10. Allianz Global Sustainability A EUR

Om du letar efter en hållbar fond med en femårig historik som har uppnått en exceptionell tillväxt, behöver du inte leta längre än till UBS (Lux) EF Greater China (USD) P – en aktiefond med imponerande vinster på +192,00 % under de senaste fem åren!

Bästa Japanfonder

Japan är känt för sin spetskompetens inom sektorer som IT, teknik, kommunikation och handel. Japanska företag tenderar att saknas i asiatiska fonder men kan lätt investeras genom Japan- eller globala fonder som vanligtvis innehåller någon form av japanska aktier.

Svenska privatinvesterare kanske inte har en stark affinitet för Japanfonder, men om du motiveras av den japanska marknadens lockelse kan det vara ett spännande sätt att uppgradera din befintliga portfölj!

Topp 10 – Bästa Japanfonder

 1. JPM Japan Equity A (acc) JPY
 2. Invesco Nippon Small/Md Cp Eq A JPY
 3. GAM Star Japan Ldrs-A EUR
 4. Handelsbanken Japan Tema (A1 SEK)
 5. Fidelity Japan Smaller Coms A-Dis-JPY
 6. Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms A2 USD
 7. AS SICAV I Jpn SmlrComs S Acc JPY
 8. Janus Henderson Hrzn Japan Opps A2 USD
 9. Fidelity Japan A-Dis-JPY
 10. Jupiter Japan Select L EUR Acc

För närvarande är JPM Japan Equity A (acc) JPY den överlägsna investeringen för dem som är intresserade av Japanfonder, med en imponerande ökning på +98,59% på fem år!

Bästa hedgefonder

Till skillnad från andra fondkategorier har hedgefonderna större frihet att diversifiera sitt urval av tillgångar. Hävstångseffekt, derivat och blankning kan användas för att öka avkastningen eftersom fonden kan ta både långsiktiga och kortsiktiga positioner på marknaden.

Hedgefonder är utformade för att ge en robust absolut avkastning, oavsett hur aktiemarknaden ser ut. Även om de tenderar att vara dyrare än andra investeringar och kanske inte alltid tilltalar vanliga investerare, kan ett tillägg av hedgefonder till din portfölj fungera som ett effektivt skydd mot betydande aktieförluster.

Topp 10 – Bästa hedgefonderna

 1. Catella Hedgefond A
 2. Aktie-Ansvar Total
 3. Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv A
 4. Adrigo Hedge
 5. PriorNilsson Idea
 6. Nordic Cross Bull
 7. Elementa
 8. Plain Capital ArdenX
 9. Origo Quest 1 C
 10. Norron Select R

Om du letar efter en säker satsning när det gäller hedgefonder är Catella Hedgefond A ditt förstahandsval. Fonden har konsekvent överträffat sina kollegor under de senaste fem åren med endast -1,36% förluster i jämförelse med betydande nedgångar för andra enheter. Om aktieinvesteringar är mer för dig, se till att besöka vår systersida: köpa aktier!

FAQ - Vanliga frågor om bästa fonderna

För att kunna öppna ett depåkonto, ett ISK eller KF och börja investera i fonder på egen hand måste du vara minst 18 år gammal.

Absolut inte! Att spara pengar i fonder ger så många anmärkningsvärda fördelar, varav en är att du kan börja investera med bara 100 pund eller ännu mindre.

Kan svenska nätmäklare hjälpa mig att köpa utländska fonder och värdepapper?

Absolut! Avanza och Nordnet erbjuder ett omfattande urval av internationella investeringar som fungerar lika smidigt som svenska tillgångar.

Dina surt förvärvade pengar är alltid tillgängliga om du behöver dem! Om du vill ta ut hela eller delar av ditt kapital från en fond är det bara att sälja det nödvändiga antalet andelar och dina pengar kommer att vara tillgängliga på nolltid. Beroende på transaktionstyp kan du faktiskt få dem inom så kort tid som en eller två dagar.

Med hjälp av ett enda depåkonto, ISK eller en kapitalförsäkring kan både fonder och aktier bytas ut utan att man behöver skilja mellan olika konton. Detta gäller för majoriteten av handelsinstrumenten, men vissa avancerade derivat kräver specialiserade konton.

Din sparhorisont är en viktig faktor när det gäller att avgöra vilket tillvägagångssätt som är bäst. De flesta skulle råda dig att stanna kvar och behålla dina aktier under turbulenta tider, eftersom aktier vanligtvis återfår sitt ursprungliga värde så småningom. Att handla med fonder eller aktier kan vara tumultartat ibland, men tills du bestämmer dig för att sälja ut något är eventuella förluster bara teoretiska.

Om du vill spara till pensionen med 25-30 år kvar kan det ligga i ditt intresse att köpa mer trots eventuella marknadsdippar. Alternativt, om en semesterresa eller ett husköp står för dörren inom några år, kan det vara fördelaktigt att noggrant analysera och justera din risknivå samt att ersätta riskfyllda investeringar med säkrare alternativ.

Hur mycket är Avanza Bank aktie värd? Här är nyheterna 2023

2023 har varit ett otroligt viktigt år för investerare i Avanza Bank. Sedan banken gick in på Stockholmsbörsen 2021 har bankens aktiekurs …

Så ska Avanza Bank aktie klara konkurrensen- Dessa är största hoten

Aktiemarknaden är ett konkurrensutsatt landskap och för att få bästa möjliga avkastning på dina investeringar är det viktigt att ha en förståelse …

Anledningen till att Avanza Bank är stabil på Stockholmsbörsen

Att investera på aktiemarknaden kan vara ett utmärkt sätt att både öka och diversifiera din portfölj. Med sitt rykte som en av …

Kommer det att finnas någon konkurrens till Avanza aktie i framtiden?

En av de viktigaste frågorna för dig som investerare är om dina investeringar är säkra. Med Avanza-aktier har investerare litat på sina …